نیازمندی های روز استان، کارآفرینی ،همیشه بروز ، اطلاع از استخدام های ارگان های دولتی، ارتباط با شرکت های مهم،، ارتباط نزدیک با کارجویان، درج آگهی رایکان،مشاوره رایگان
یکنفر حسابدار خبره دارای سابقه کار
کارگر ساده آقا در رستوران توچال
به یک نفر خانوم جهت امور فروش وحسابداری
تعدادی کارگر ساده برای کار در کارخانه بلوک سازی
نیروی خدماتی در فروشگاه
سالن کار خانم و کمک اشپز خانم
آقا و خانم جهت فروشندگی در فروشگاه
نیروی کار در بستنی فروشی
همکار اقا تمام وقت در فروشگاه
استخدام نیروی همکار آقا و خانم در قنادی
استخدام نیروی کار خدماتی خانم /اقا
شاگرد ساده جهت کار لوله کشی آب ساختمان