نیازمندی های روز استان، کارآفرینی ،همیشه بروز ، اطلاع از استخدام های ارگان های دولتی، ارتباط با شرکت های مهم،، ارتباط نزدیک با کارجویان، درج آگهی رایکان،مشاوره رایگان
نیروی تراشکار
نصاب سیستن صوتی خودرو
فروشنده خانم جهت کار در غرفه لباس بچگانه
کمک آشپز خانم
یک نفر آقا یا خانم جهت کار در خدمات کامپیوتری
خانم جهت شیفت عصر فروشگاه
خانم مسلط به کامپیوتر و تایپ سریع
خانم جهت ظرفشویی و نظافت در آشپزخانه رستوران
نیازمند شاگرد خدمات خودرو و دست به اچار
استخدام کادر فروش در شرکت خوشگوارمشهد
شاگرد سوپر مارکت
خانم جهت شیفت عصر فروشگاه