استخدام نیروی خانم جهت کار در منزل روستایی
به یک نفر جهت کار در منزل نظافت
استخدام مدیر سایت
نیرو (خانم/اقا) جهت بسته بندی جعبه در منزل
خانم یا آقا جهت کار فروشندگی در مغازه خرازی
نیازمند خانم جهت انجام امور منزل
استخدام خدماتی پاکیزگان
نظافت و کارهای روزانه منزل نیروی خانوم
فیزیو تراپ یا درمانگر فیزیکی
نیروی خانم (جهت کار در منزل)
استخدام مراقب سالمند
نیروی خانم جهت انجام امور منزل
پرستار خانم
کار در منزل دوخت و بسته بندی
فروشنده و حسابدار
استخدام خانم بالای 30 سال جهت نظافت منزل
استخدام تایپیست در زمینه های مختلف
خانم جهت کار در کارگاه عروسک سازی
نیرو جهت همکاری
نیروی خانم جهت ساخت عروسک
استخدام نیرو جهت استارتاپ (کار در منزل)
بسته بندی در منزل