کد آگهی:538

تاریخ انتشار:1402/11/23

ثبت آگهی در سایت

صندوقدار خانم


موعه فود کیلویی به یک خانم جهت کار در واحد کانتر و صندوق و تحویل غذا نیاز دارد در صورت داشتن شرایط اطفا تماس بگیرید  شماره تماس: ۰۹۱۲۰۱۲۶۳۹۵
   آدرس: اراک
دیوار