نیازمندی های روز استان، کارآفرینی ،همیشه بروز ، اطلاع از استخدام های ارگان های دولتی، ارتباط با شرکت های مهم،، ارتباط نزدیک با کارجویان، درج آگهی رایکان،مشاوره رایگان
کارمند امور اداری و منابع انسانی
نگهبان شبانه روز در مجموع تالار
تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار در هتل
راننده خاور و ایسوزو
فروشنده خانم با فن بیان خوب
نیرو خانم وآقا جهت کارهای دفتر پخش
بستن پیچ و مهره در ارتفاع
نیروی آقا جهت کار در سوپر مارکتی
نیروی خانم جهت صدور بیمه و امور دفتری
همکار خانم جهت منشی دفتر وکالت
تعدادی کارگر ساده جهت کار در کارگاه بازیافت
کارگر ساندویچی
همکار خانم آشنا به حسابداری