کد آگهی:540

تاریخ انتشار:1402/11/۲۳

ثبت آگهی در سایت

استخدام مسئول فنی


صنایع غذایی جهت کار در آزمایشگاه کارخانه آرد نیازمندیم. ساعت کاری:۷/۳۰الی۱۵/۳۰ حقوق اداره کار_بیمه_ناهار دارد  شماره تماس: ۰۹۱۸۵۹۹۶۹۱۵
   آدرس: اراک
دیوار