کد آگهی:529

تاریخ انتشار:1402/02/17

ثبت آگهی در سایت

نظافتچی باشگاه


همکاری برای نظافت باشگاه با فردی که ساکن شهرصنعتی باشه و یا نزدیک به شهرصنعتی (روزانه ۱ الی ۲ ساعت کار )  شماره تماس: ۰۹۹۰۹۳۶۶۶۹۴
   آدرس: اراک شهر صنعتی
دیوار