کد آگهی:995

کارگر جهت کار در لاستیک فروشی

کارگر جهت کار در لاستیک فروشی


کارگر جهت کار در لاستیک فروشی


ب یک کارگر با حقوق خوب بدون محدویت سنی برای کار در لاستیک فروشی نیازمندیم لطفا تماس بگیرید ساعت کاری ۹ تا ۱ بعدظهر ۴ تا ۹ انعام و پاداش و.... نعمتی  شماره تماس: 09186018132
   آدرس: اراک