کد آگهی:911

نگهبان بازنشسته آقا

نگهبان بازنشسته آقا


نگهبان بازنشسته آقا


 نگهبان آقا 🔹بازنشسته جهت مجتمع مسکونی در الهیه 🔸حقوق بین 850 تا 900 هزار تومان 🔹 بدون بیمه  شماره تماس: 09128186983
   آدرس: اراک کوی الهیه