کد آگهی:91

فروشنده خانم جهت فروش روسری و شال

فروشنده خانم جهت فروش روسری و شال


فروشنده خانم جهت فروش روسری و شال


به یک فروشنده خانم ترجیحا با تجربه و مجرد برای فروش شال و روسری در مرکز شهر نیازمندیم سن ۲۰ تا ۳۵ حقوق ۴۷۰ لطفا سن و مدرک تحصیلی و سابقه خود را بفرستین محیط بدون همکار روزهای کاری هرروز تایم صبح از نه و نیم تا ۱ دوشنبه ها هم تایم صبح هم عصر  شماره تماس: 09185274475
   آدرس: اراک