کد آگهی:905

کارمند ساده برای نانوایی

کارمند ساده برای نانوایی


کارمند ساده برای نانوایی


ساعت کار صبح ها :4 الی 10/30 عصرها:2/30الی6 عصر حقوق روزانه 90 هزار تومان جهت خمیر گیری سنگکی یادگیری یک هفته ای و اسان با حقوق  شماره تماس: 09186302344
   آدرس: اراک