کد آگهی:90

منشی خانم متعهد مسلط به نرم افزار هلو

منشی خانم متعهد مسلط به نرم افزار هلو


منشی خانم متعهد مسلط به نرم افزار هلو


به یک منشی خانم متعهد،مسلط به نرم افزار هلو و حسابداری جهت موبایل فروشی مرکز شهر به صورت پاره وقت نیازمندیم در صورت تمایل تماس بگیرید  شماره تماس: 09379505016
   آدرس: اراک