کد آگهی:893

همکار خانم جهت کار در تولیدی جاپیازی

همکار خانم جهت کار در تولیدی جاپیازی


همکار خانم جهت کار در تولیدی جاپیازی


به همکار خانم جهت کار در تولیدی جاپیازی نیاز مندیم پایه حقوق ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان سرویس رفت و برگشت رایگان سن تا۳۵ محیط کاملا خانم جمعه هاو تعطیلی های رسمی با حقوق میباشد فقط تماس پاسخ گو هستم  شماره تماس: 09180804500
   آدرس: اراک انتهای هپکو جنب دانشگاه پیام نور ...