کد آگهی:887

نیروی خانم جهت انجام امور دفتری

نیروی خانم جهت انجام امور دفتری


نیروی خانم جهت انجام امور دفتری


یک نفر نیروی خانم جهت انجام امور دفتری نیازمندیم ساعت کاری ۸صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر حقوق به صورت توافقی می‌باشد جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید لطفا فقط تماس بگیرید پیام پاسخگو نیستم  شماره تماس: 09183476360
   آدرس: اراک