کد آگهی:882

حساب دار باسابقه کار بالا

حساب دار باسابقه کار بالا


حساب دار باسابقه کار بالا


به یک حساب دار باسابقه کار بالا مسلط به نرم افزلر هلو و کلیه امور حساب داری ساعت کار صبح ۸تا ۱ بعدازظهر ۳ تا ۷ محل کار خیابان قدوسی  شماره تماس: 09024021407
   آدرس: اراک خ قددوسی