کد آگهی:881

استخدام کارگر ساده جهت کار در سفره خانه

استخدام کارگر ساده جهت کار در سفره خانه


استخدام کارگر ساده جهت کار در سفره خانه


کارگر ساده. جهت. کار. در. سفرخانه. شبستان حقوق. برجی. 2 ملیون ساعت. کاری. 10 تا. 12شب همراه. با جای. خواب. عذا و پورسانت  شماره تماس: 09193096532
   آدرس: شهر شهباز - بازنه