کد آگهی:879

استخدام کارگر جوشکار داربست

استخدام کارگر جوشکار داربست


استخدام کارگر جوشکار داربست


به یک کارگر جوشکار داربست رو نیاز مندیم  شماره تماس: 09186959211
   آدرس: اراک