کد آگهی:875

تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران

تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران


تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران


به تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم. پیک تمام وقت با دریافت کمک هزینه بنزین ماهیانه۴میلیون تومان. پیک نیمه وقت با دریافت کمک هزینه بنزین دومیلیون و پانصد هزار تومان. جهت هماهنگی بیشتر تماس بگیرید.  شماره تماس: 09187633221
   آدرس: اراک