کد آگهی:872

به یک فروشنده موبایل زرنگ نیازمندیم

به یک فروشنده موبایل زرنگ نیازمندیم


به یک فروشنده موبایل زرنگ نیازمندیم


به یک فروشنده موبایل زرنگ نیازمندیم. باهوش ترجیحا با تجربه تمام وقت مسئولیت پذیر آشنا با دنیای تکنولوژی آشنا به حسابداری متمرکز و با حافظه خوب ترجیحا سن زیر 25 مودب و خوش برخورد و با شخصیت حقوق: متناسب با کاربلدی  شماره تماس: 09184888214
   آدرس: اراک پاساژ طلا