کد آگهی:800

استخدام مراقب سالمند

استخدام مراقب سالمند


استخدام مراقب سالمند


مرکز خدمات پرستاری در منزل مهبد برای مراقبت از سالمند در منزل و بیمارستان نیازمند همکاری با مراقب خانم و آقا می باشد.  شماره تماس: 09183936899
   آدرس: اراک خیابان امام ساختمان پزشکان مهر