کد آگهی:722

انباردار

انباردار


انباردار


🔹آشنا با فرم های انبار 🔸جهت کار در پروژه پیمانکاری شازند 🔹زمان پاسخگویی قبل از ساعت 17 است.  شماره تماس: 📲۰۹۱۸۹۵۹۰۶۰۱
   آدرس: شازند