کد آگهی:687

کارگر ساده جهت کار در کارخانه خوراک دام

کارگر ساده جهت کار در کارخانه خوراک دام


کارگر ساده جهت کار در کارخانه خوراک دام


به یک کارگر ساده ماهر جهت کار در کارخانه خوراک دام ترجیحا مجرد نیازمندیم  شماره تماس: 09188667108
   آدرس: خمین 2کیلومتری جاده قورچی باشی