کد آگهی:665

پیمانکار متعهد و مسلط به اجرای سقف یوبوت

پیمانکار متعهد و مسلط به اجرای سقف یوبوت


پیمانکار متعهد و مسلط به اجرای سقف یوبوت


به پیمانکار متعهد و مسلط به اجرای سقف یوبوت در شهرستان خمین نیازمندیم . پیمانکارهای ساکن خمین در اولویت هستند.  شماره تماس: 📲09123450709
   آدرس: خمین