کد آگهی:54

دعوت به همکاری در تجارتی نوین

دعوت به همکاری در تجارتی نوین


دعوت به همکاری در تجارتی نوین


جذب نیرو شرکت مانا تجارت آپادانا فعال در حوزه تحول و رونق کسب وکارها جهت تکمیل کادر اداری، مدیریتی و فروش از افراد واجد شرایط نیرو جذب میکنید. جهت هماهنگی تماس حاصل فرمائید. ۰۹۳۸۷۴۲۵۴۵۴  شماره تماس: 09387425454
   آدرس: اراک خیابان امام