کد آگهی:525

تاریخ انتشار:1402/02/25

ثبت آگهی در سایت

نیروی خدماتی در فروشگاه لوازم خانگی ملت


فروشگاه لوازم خانگی ملت به یک نیروی جوان خدماتی آقا نیازمند می باشد شرایط: حقوق اداره کار بیمه ساعت کاری : 9 تا 13 - 16 تا 21 لطفا جهت انجام مصاحبه فقط بصورت حضوری به آدرس ذیل مراجعه نمایید ساعت مراجعه 9 تا 13 اراک - خیابان جوادالئمه (جهرم) - نرسیده به میدان نوروز - فروشگاه لوازم خانگی ملت  شماره تماس: 09382092009
   آدرس: اراک خ جهرم
دیوار