کد آگهی:521

تاریخ انتشار:1402/02/24

ثبت آگهی در سایت

استخدام ، نگهبان ساختمان در حال ساخت


استخدام ، نگهبان ساختمان در حال ساخت در نظم آباد متعهد،  شماره تماس: ۰۹۱۲۴۵۰۶۸۴۶
   آدرس: اراک نظم آباد
دیوار