کد آگهی:511

تاریخ انتشار:1401/11/17

ثبت آگهی در سایت

تکنسین آزمایشگاه خاک و بتن


نمونه گیری بتن و کارهای آزمایشگاهی خاک و بتن  شماره تماس: ۰۹۳۷۱۵۹۳۹۶۳
   آدرس: ساوه
دیوار