کد آگهی:506

تاریخ انتشار:1401/11/01

ثبت آگهی در سایت

کارگر با مهارت تولید درب و پنجره


مزایا طبق پایه قانون کار می باشد درصورت مهارت پایه قابل افزایش می باشد  شماره تماس: ۰۹۱۲۹۴۳۰۰۷۵
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار