کد آگهی:505

تاریخ انتشار:1401/11/01

ثبت آگهی در سایت

جذب مدرس زبان در آموزشگاه زبان شریعت


جذب مدرس زبان در آموزشگاه زبان شریعت واقع در خیابان میثم . - داشتن مدرک زبان دانشگاهی یا آموزشگاهی - مبلغ حق التدریس به صورت توافقی می باشد.۱۸  شماره تماس: ۰۹۱۸۶۴۲۵۴۱۰
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار