کد آگهی:504

تاریخ انتشار:1401/11/01

ثبت آگهی در سایت

مهندس مجری پروانه دار پاره وقت با بیمه


به یک مهندس مجری پروانه دار در رشته عمران یا معماری پایه ۳ یا ۲ برای رتبه بندی یک شرکت معتبر عمرانی با حقوق عالی و بیمه نیازمندیم. ساعات پاسخ گویی ۱۰ الی ۱۸  شماره تماس: ۰۹۱۹۰۲۱۹۳۶۳
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار