کد آگهی:501

تاریخ انتشار:1401/10/26

ثبت آگهی در سایت

صندوقدار.همکار خانوم یا آقا فست فود جهانپناه


توکیو 東京 جهت تکمیل کادر خود: به یک همکار خانوم یا آقا مجرد.منظم و متهد به کار. اول علاقه بعد کار در محیط آرام و دوستانه.با حقوق مکفی تمام وقت یا پاره وقت جهانپناه صندقدار خانوم مجرد با سرویس برگشت آخرشب  شماره تماس: ۰۹۰۱۰۸۰۱۰۲۱
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار