کد آگهی:493

تاریخ انتشار:1401/09/25

ثبت آگهی در سایت

شاطر نان پز تنوری شهرک علم الهدی خ اصلی


شاطر نان تنوری کبابی بیمه ندارد شیفت صبح وعصر  شماره تماس: ۰۹۳۹۱۹۱۴۷۸۷
   آدرس: خوزستان/شوشتر
دیوار