کد آگهی:486

توضیحات آگهی

فروشنده کارگر

فروشنده کارگر


فروشنده کارگر


🔹 خانوم 🔸 جهت کار در فروشگاه موادغذایی  شماره تماس:📲09368001471
   آدرس: اراک