کد آگهی:477

تاریخ انتشار:1401/09/13

ثبت آگهی در سایت

راننده لودر


نیازمند راننده لودر برای کار در معدن که مسلط به بارگیری باشد لطفا کسی که مسلط نیست مزاحم نشه چون تست رانندگی وبارگیری گرفته میشه شیفت‌های چرخشی  شماره تماس: ۰۹۱۶۶۸۲۰۴۵۴
   آدرس: خوزستان/خرمشهر
دیوار