کد آگهی:44

استخدام کارگر مرد جهت کار در کارگاه تولیدی

استخدام کارگر مرد جهت کار در کارگاه تولیدی


استخدام کارگر مرد جهت کار در کارگاه تولیدی


کارگر مرد ، دقیق و با استعداد و متعهد جهت تولید لوازم برقی در کارگاه صنعتی در شهرک حاجی آباد نیازمندیم شرایط : متاهل ایاب ذهاب نداریم حق سرویس پرداخت می شود نهار نداریم حقوق اداره کاری عیدی و سنوات آخر سال بیمه محل کار شهرک صنعتی حاجی آباد خ صنعت دارای سابقه فعالیت در صنف تولیدی سن حداکثر ۳۰ سال فعال و پر انگیزه استعمال سیگار و .... نداشته باشد سفته بعد از یکماه اخذ می شود شرایط کامل توضیح داده شده اگر دارای شرایط فوق می باشید فقط تماس گرفته شود  شماره تماس: 09128981600
   آدرس: اراک شهرک صنعتی حاجی آباد - خیابان صنعت