کد آگهی:4

استخدام تعدادی نیرو جهت گونی دوزی

استخدام تعدادی نیرو جهت گونی دوزی


استخدام تعدادی نیرو جهت گونی دوزی


به تعدادی نیروی جوان خانم و اقا جهت کار در شرکت تولید کیسه های صنعتی نیازمندیم اولویت اول: نیروهای که اشنا به چرخکاری و خیاطی هستند نیروی های ساده هم نیاز داریم که یک دوره اموزشی خواهند داشت حقوق اداره کاری- بیمه- سرویس- مزایای. و... پرداخت خواهد شد  شماره تماس: 09127607692
   آدرس: شهرک صنعتی خیراباد