کد آگهی:399

تاریخ انتشار:1401/09/11

ثبت آگهی در سایت

راننده‌ پایه دو یا پایه یک


نیازمند راننده پایه دو یا پایه یک دارای سابقه با ماشین یخچال دار و مدارک کارت هوشمند ماشین الوند یخچالدار ۶تن بیمه دارد  شماره تماس: ۰۹۱۵۹۵۹۳۰۶۷
   آدرس: خراسان جنوبی/بیرجند
دیوار