کد آگهی:354

تاریخ انتشار:1401/09/08

ثبت آگهی در سایت

استخدام همکار منشی خانوم


به یک نفر منشی خانم ترجیحا مجردبافن بیان بالاوظاهری آراسته مسلط به کامپیوتر وامور حسابداری جهت کاردرفروشگاه تاسیساتی نیازمندیم لطفاً صبح از ساعت ۹تا۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۴تا۷غروب تماس بگیرید حقوق مطابق با وزارت کار بیمه دارد  شماره تماس: ۰۹۱۸۱۲۶۱۰۳۲
   آدرس: استان البرز /آسارا
دیوار