کد آگهی:291

تاریخ انتشار:1401/08/08

ثبت آگهی در سایت

استخدام فروشنده خانم


حقوق ماهانه چهار میلیون ساعات کاری ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ جمعه ها تعطیل بیمه ندارد کار همکار فروشندگی آدرس دروازه تهران رو ب روی پارک ملت فروشگاه جهیزیه ماه عسل  شماره تماس: ۰۹۱۹۰۹۳۵۸۰۶
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار