کد آگهی:284

تاریخ انتشار:1401/06/06

ثبت آگهی در سایت

کارگر فنی آشنا به فرزکاری در شرکت صنعتی


شرکت صنعتی واقع در شهرک صنعتی ایبک آباد به یک نیروی کارگر فنی آشنا به فرزکاری نیازمند می باشد شرایط همکاری: حقوق مطابق با قانون اداره کار دارای بیمه و سرویس امکان اضافه کاری وجود دارد  شماره تماس: 09189557487
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار