کد آگهی:273

تاریخ انتشار:1401/05/11

ثبت آگهی در سایت

استخدام نیروی فنی آشنا به آهنگری


1.دیپلم فنی آشنا به آهنگری 2.مونتاژ کار آشنا به نقشه خوانی در زمینه آهنگری. به صورت روز مزدی هم استخدام میگردد.  شماره تماس: 09128852422
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار