کد آگهی:256

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۰۳/۱۲

ثبت آگهی در سایت

وردست جوشکار


به یک وردست جوشکار جهت کار در ساختمان نیازمندیم  شماره تماس: ۰۹۰۱۱۹۰۰۴۹۴
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار