کد آگهی:252

توضیحات آگهی

استخدام تعدادی فروشنده راننده

استخدام تعدادی فروشنده راننده


استخدام تعدادی فروشنده راننده


پخش فرهود به تعدادی فروشنده-راننده پخش گرم و بازاریاب حضوری نیازمند است.  شماره تماس:09184863352
   آدرس: اراک کیلومتر 7 جاده تهران،خ صنعت
مسئولیت آگهی برعهده سایت کاراراک نمی باشد.