کد آگهی:18

کارگر ساده آقا در شرکت سازه های فلزی یاسان

کارگر ساده آقا در شرکت سازه های فلزی یاسان


کارگر ساده آقا در شرکت سازه های فلزی یاسان


کارگر ساده _ آقا سن : زیر 30 سال مدرک تحصیلی :» دیپلم  شماره تماس: 09181614082
   آدرس: اراک کیلومتر 7 جاده تهران ـ خیابان کوشش ـ شرکت سازه های فلزی یاسان