کد آگهی:171

فروشنده آقا جهت همکاری در سوپر مارکت

فروشنده آقا جهت همکاری در سوپر مارکت


فروشنده آقا جهت همکاری در سوپر مارکت


به یک فروشنده آقا جهت همکاری در سوپر مارکت بانظم و زرنگ، در روبروی تراکتورسازی نیازمندیم به پیامک پاسخ داده نمیشود زنگ بزنید.  شماره تماس: 09144168937
   آدرس: آذربایجان شرقی