کد آگهی:169

کارگر ساده در زمینه مونتاژ لوازم برقی

کارگر ساده در زمینه مونتاژ لوازم برقی


کارگر ساده در زمینه مونتاژ لوازم برقی


کار در زمینه مونتاژ لوازم برقی ساعت کار 8 تا 5 بعد از ظهر سرویس به بومهن - بیمه ندارد - اضافه کار دارد حقوق و مزایا بدون اضافه کار 3200 - با اضافه کار حدود 4 سن 22 تا 36 غیر سیگاری تماس تا ساعت 9 شب منطقه صنعتی کمرد  شماره تماس: 09027070787
   آدرس: تهران بوم هند