کد آگهی:165

پشتیبانی و بازرسی دستگاه های کارتخوان

پشتیبانی و بازرسی دستگاه های کارتخوان


پشتیبانی و بازرسی دستگاه های کارتخوان


منطقه اراک و خمین جنسیت :آقا متولدین 72 به قبل (حداقل سن 27 سال) دارای وسیله نقلیه دارای پشتکار و متعهد  شماره تماس: 09353603730
   آدرس: اراک خیابان نیسانیان ساختمان دکتر نیسانیان