کد آگهی:149

نیروی خانم جهت کار در سوپر مارکت

نیروی خانم جهت کار در سوپر مارکت


نیروی خانم جهت کار در سوپر مارکت


نیروی خانم شهرک پردیس ۱ نبش نیلوفر ۴ ( هایپر کاج) ساعت کار ۱۳ تا ۱۹ مبلغ حقوق یک میلیون ساعت کاری ۱۸ تا ۲۳ مبلغ حقوق یک میلیون و دویست اطلاعات واتساپ پیام بدهید  شماره تماس: 09183492579
   آدرس: اراک شهرک پردیس 1