کد آگهی:148

همکار آقا یا خانم مسلط به کافی نت وکامپیوتر

همکار آقا یا خانم مسلط به کافی نت وکامپیوتر


همکار آقا یا خانم مسلط به کافی نت وکامپیوتر


به یک خانم یا آقا برای انجام امور کافی نت ومسلط به کامپیوتر نیازمندیم در صورت تمایل لطفا تماس گرفته شود  شماره تماس: 09374736032
   آدرس: اراک