کد آگهی:1357

تاریخ انتشار:1401/03/24

ثبت آگهی در سایت

کارگر آبیاری مزرعه تمام وقت


نیاز به کارگرآبیار در مزرعه نزدیک شازند بصورت تمام وقت هستیم  شماره تماس: 09183603962
   آدرس: استان مرکزی شازند
دیوار